1951 - 2011

1951 - 2011
V roce 2011 to bude právě 60. let od prvních taveb a vzniku tradice odlévání čediče ve Staré Vodě. Od roku 1951 nedošlo nikdy k zastavení výroby a v tradici tavení přírodního kamene-čediče s úspěchem pokračujeme dodnes v duchu hesla „HISTORIE PŘETAVENÁ V ÚSPĚCH“.

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda